MARKETINGOVÁ STRATEGIE

 

1) Vypracování souhrnné koncepce

 

 •  Průzkum veřejného mínění či průzkum trhu zaměřený na volbu optimálního postupu, forem a metod vedení reklamní kampaně.
 •  Zpracování variant souhrnné koncepce reklamní kampaně s časovým harmonogramem plnění.
 •  Vypracování definitivní koncepce a harmonogramu reklamní kampaně.
 •  Optická ztvárnění a prezentace reklamní ideje, textové výpovědi a základního provedení (basic-layout), včetně vytvoření a ztvárnění písma, symbolů, sloganů a odborných atributů.
 •  Vypracování finančního rozpočtu reklamní kampaně včetně jeho zdůvodnění.
 •  Reklamní a grafický manuál společnosti (corporate indentity manual).

 

2) Sestavení a výroba reklamy

 

 •  Text a hrubý návrh tiskových reklamních materiálů až do stadia čistého grafického provedení.
 •  Příprava scénářů pro filmový průmysl, šotů pro televizní reklamu a textů pro rozhlasovou reklamu.
 •  Zajištění všech fází a součástí sestavení a výroby reklamy, včetně např. umělecké grafiky, fotografických snímků, sazby, reprodukcí, diapozitivů, tisků, čistých výkresů, tisku všeho druhu, filmových a zvukových děl.
 •  Včasné a řádné zajištění potřebných externích dodavatelů a výkonů, potřebných pro sestavení a výrobu reklamy.
 •  Vytištění tiskovin.
 •  Kontrola výkonů, kontrola účetnictví, vyřizování reklamací, platební styk a dokumentace ve vztahu k veškerým externím výkonům potřebným pro sestavení a výrobu reklamy.

 

3) Realizace reklamy v masmédiích

 

 •  Vytyčení zdůvodněného plánu termínů šíření a jiného užití reklamních prostředků, včetně finančního rozpočtu takového šíření a užití.
 •  Včasný nákup prostoru pro šíření (vysílacího času) v médiích anebo uzavření podobných dohod o jiném užití (umístění) reklamy, zadání zakázek a kontrola provedení zakázky.
 •  Kontrola výkonů, kontrola účetnictví, vyřizování reklamací, platební styk a dokumentace ve vztahu k veškerým externím výkonům potřebným pro realizaci, to jest šíření a umístění reklamy.

 

4) Spolupráce při vytváření celkového image klienta

 

 •  Spolupráce při organizaci jakýchkoliv prezentačních a společenských akcí pořádaných klientem.
 •  Výstavnictví. Návrh výstavní expozice a konzultace umístění. Realizace výstavního stánku.
 •  Public relations. Spolupráce a tvorba reklamních článků. Nasazení reklamních článků do médií. Příprava a realizace tiskových konferencí. Příprava a realizace společenských akcí a obchodních jednání.
 •  Sponzoring. Konzultace a výběr sponzorských aktivit. Organizace a realizace sponzorských aktivit v zastoupení agenturou.

 

Naším cílem je zviditelnit Vaši firmu, zvýšit Váš zisk i povědomí o Vaší společnosti. Využít Vaše finanční prostředky k dosažení maximálního propagačního efektu. Kontaktujte nás, pošleme Vám zdarma cenovou nabídku, rádi Vám poradíme.

Naši zákazníci

Naši zákazníci jsou od studentských organizací po nadnárodní firmy